Adwokat Radom sprawy karne

Adwokat Marcin Arasim świadczy obronę na wszystkich etapach postępowania karnego – w toku postępowania przygotowawczego (już od zatrzymania), postępowania rozpoznawczego, w tym postępowań szczególnych, postępowania odwoławczego oraz na etapie wykonywania kary.
Posiada również doświadczenie w zakresie reprezentowania w toku postępowania karnego oskarżycieli prywatnych, oskarżycieli posiłkowych, jak i powodów cywilnych.

Karnista – adwokat od spraw karnych

Zakres usług Kancelarii Adwokackiej adwokata Marcina Arasima w Radomiu w zakresie prawa karnego to:
– obrona w sprawach karnych,
– udział w posiedzeniach w przedmiocie zastosowania środka zapobiegawczego (tymczasowe aresztowanie),
– reprezentowanie interesów pokrzywdzonych,
– sprawy z oskarżenia prywatnego,
– udział w postępowaniu wykonawczym (dozór elektroniczny, przerwa wykonania kary)
– sporządzanie pism procesowych, w tym zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa, prywatnego akt oskarżenia, kasacji.

Pierwsze czynności procesowe, a zwłaszcza pierwsze przesłuchanie, może przesądzić o biegu postępowania karnego i jego wyniku. W związku z czym, warto już na etapie składania zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa czy podczas przedstawiania zarzutów mieć skutecznego adwokata od spraw karnych.