Jak napisać pozew o alimenty – wzór

Alimenty 6 listopada, 2023

Obowiązek alimentacyjny to świadczenie pieniężne lub niepieniężne, należne członkowi rodziny lub dziecku od rodzica, który nie sprawuje nad nim pieczy. Aby uzyskać je na drodze postępowania sądowego, należy złożyć pozew o alimenty zawierający wszystkie niezbędne informacje dotyczące sytuacji życiowej powoda. Przeczytaj nasz poradnik, w którym tłumaczymy, jak stworzyć taki pozew (a nie wniosek) i sprawdź, z jakich elementów składa się wzór pisma procesowego w sprawie o alimentację.

Kto może złożyć wniosek o alimenty?

Pozew może złożyć również samo dziecko, jeśli ukończyło 18 lat – w innym przypadku pozew o przyznanie alimentów składa rodzic lub opiekun prawny. Aby uzyskać alimenty, należy wykazać, że:

  • – dziecko jest uprawnione do świadczenia,

  • – rodzic, od którego żąda się środków, jest zobowiązany do ich płacenia,

  • – istnieje uzasadniona potrzeba alimentacji.

Jak napisać pozew o alimenty? Instrukcja i wzór wniosku

Poniżej tłumaczymy, jak krok po kroku napisać pozew alimentacyjny. Sprawdź na podstawie poniższego wzoru, co powinien zawierać pozew o alimenty i na co zwracać uwagę przy jego konstruowaniu.

1. Wskazanie sądu

Pierwszym krokiem jest wskazanie sądu właściwego do rozpatrzenia pisma procesowego. Pozew o alimenty należy kierować do sądu właściwego ze względu na miejsce zamieszkania osoby uprawnionej do alimentów (w tym przypadku dziecka) lub stosownie do miejsca zamieszkania zobowiązanego rodzica.

2. Dane stron postępowania

W treści pozwu należy podać dane osobowe strony powodowej, tj. imię i nazwisko dziecka, jego PESEL oraz adres zamieszkania. Podobnie niezbędne są dane pozwanego. Jeśli występujesz jako przedstawiciel ustawowy małoletniego, musisz podać również swoje dane.

3. Wartość przedmiotu sporu

Dalej należy określić wartość świadczenia, czyli miesięczną kwotę alimentów pomnożoną przez 12 miesięcy. Jeśli żądasz od byłego małżonka kwoty 1000 zł miesięcznie, wartość przedmiotu sporu określisz, korzystając ze wzoru:

  •  1000 zł x 12 = 12 000 zł.

4. Oznaczenie pisma

W tym miejscu wskazujesz rodzaj i podajesz nazwę kierowanego do sądu pisma procesowego. W przypadku żądania alimentacyjnego będzie to po prostu: Pozew o alimenty.

5. Treść żądania

Wyraźnie określ, czego domagasz się od strony pozwanej. W treści żądania zwróć się do sądu o zasądzenie alimentów, podając miesięczną kwotę świadczenia i terminy jej płatności oraz sposób regulowania ewentualnych odsetek.

Zawnioskuj również o przeprowadzenie dowodów świadczących o zasadności zgłoszonego żądania.

6. Uzasadnienie

Składając pozew o alimenty, musisz przedstawić usprawiedliwione potrzeby dziecka. Należą do nich m.in.: koszty wyżywienia, odzieży, leczenia, edukacji, środków higieny osobistej, wypoczynku, rekreacji, czy koszty utrzymania mieszkania. W tym kroku określ również swoją kondycję majątkową oraz sytuację materialną pozwanego i jego możliwości zarobkowe.

Pozew o alimenty – pomoc adwokata

Jeśli zamierzasz samemu zredagować pozew o alimenty, powyższy wzór wraz z instrukcją z pewnością okażą się bardzo pomocne. Pamiętaj jednak, że taki pozew to złożone pismo procesowe, które wymaga dokładnego przygotowania. Jeśli nie masz pewności, jak skutecznie zawnioskować o środki na dziecko, zachęcamy do skorzystania z pomocy naszej Kancelarii Adwokackiej.