Prawo gospodarcze Radom

Adwokat Marcin Arasim w ramach świadczonej przez siebie praktyki zawodowej zapewnia pomoc i doradztwo również na rzecz przedsiębiorców. Realizowane przez kancelarię czynności w zakresie obsługi podmiotów prawa gospodarczego obejmują m.in. udzielanie bieżących porad, opiekę prawną firm oraz opiniowanie dokumentów. Na terenie Radomia prowadzimy typowe postępowania dotyczące funkcjonowania przedsiębiorstw, w tym sprawy o zapłatę i odszkodowanie, o naruszenie praw własności intelektualnej, nieuczciwą konkurencję, upadłość czy restrukturyzację.

Prawo gospodarcze – definicja

Kompleksowa obsługa prawna firm pozwala utrzymać prawidłowe funkcjonowanie przedsiębiorstw w obszarach, w których prowadzenie biznesu wymaga stosowania konkretnych norm i przepisów. Prawo gospodarcze to dziedzina legislacji, która reguluje stosunki pomiędzy podmiotami rynkowymi, tj. przedsiębiorcami, osobami prawnymi i jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej. Swoim działaniem obejmuje ono następujące zakresy:
– spory cywilne dotyczące przedsiębiorców (np. o odszkodowania),
– umowy handlowe,
– nawiązywanie stosunku pracy pomiędzy firmami a pracownikami,
– przepisy w zakresie opodatkowania podmiotów prawa gospodarczego,
– czynności administracyjne wymagane przy prowadzeniu działalności.

Obsługa prawna firm w Radomiu – zakres czynności adwokackich

Adwokat Marcin Arasim w swojej kancelarii w Radomiu w ramach przysługujących mu uprawnień świadczy następujące czynności w zakresie prawa gospodarczego:

Porady prawne

Adwokat udziela porad prawnych w zakresie funkcjonowania podmiotów rynkowych. Obsługa firm może dotyczyć zarówno zagadnień ogólnych, jak i konkretnych spraw.

Reprezentacja w sprawach sądowych

Reprezentując Klientów w postępowaniach sądowych, które toczą się przed sądami powszechnymi, tj. sądami rejonowymi, sądami okręgowymi i sądami apelacyjnymi, nasza Kancelaria prawa gospodarczego w Radomiu występuje przed sądem w charakterze pełnomocnika.

Reprezentacja w postępowaniach administracyjnych

Oprócz spraw sądowych kancelarie adwokackie reprezentują Klientów w postępowaniach administracyjnych, toczących się przed organami administracji publicznej, tj. urzędami skarbowymi, Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, urzędami miast czy gmin.

Obsługa podmiotów gospodarczych – w jakich sytuacjach warto skorzystać z pomocy adwokata?

Korzystanie z adwokata może okazać się na wszystkich etapach prowadzenia działalności. Realizowana przez kancelarię Marcina Arasima w Radomiu obsługa podmiotów gospodarczych może rozpocząć się już przy rejestracji firmy. Na tym etapie prawnik może doradzić przyszłemu przedsiębiorcy wybór odpowiedniej formy prawnej działalności lub sposobu opodatkowania, przedstawiając dostępne możliwości. Kiedy jeszcze warto zapewnić sobie wsparcie?1. Gdy przedsiębiorca nie ma wiedzy lub doświadczenia w zakresie prawa gospodarczego.
2. Gdy podmiot chce zabezpieczyć swoje interesy, poprzez sporządzenie odpowiednich umów i innych dokumentów.
3. Gdy firma jest stroną postępowania sądowego – skorzystanie z obsługi prawnej świadczonej przez kancelarię może zwiększyć szanse uzyskania oczekiwanego rozstrzygnięcia.

Kancelaria prawa gospodarczego Radom

Prawnik może również pomagać w sporządzaniu statutów, regulaminów oraz innych dokumentów regulujących funkcjonowanie firmy. Realizowana przez naszą kancelarię obsługa prawna w Radomiu to dla podmiotów prawa gospodarczego wsparcie w sporach i postępowaniach – zarówno sądowych, jak i administracyjnych. Działając w granicach obowiązujących przepisów i norm, adwokat może również pełnić funkcję mediatora w negocjacjach, wspierać biznes, przygotowując pisma urzędowe, jak również świadczyć obsługę w zakresie uzyskaniu dofinansowania na rozpoczęcie lub rozwój działalności.