Adwokat Radom podział majątku

Kancelaria Adwokacka Marcina Arasima świadczy pomoc prawną w kwestiach majątkowych pomiędzy małżonkami i byłymi małżonkami, w tym w szczególności w sprawach o:
– rozdzielność majątkową,
– podział majątku dorobkowego,
– poszukiwanie majątku dorobkowego,
– rozliczenie nakładów,
– bezumowne korzystanie z rzeczy.

Reprezentujemy Klientów tak na etapie postępowania przedsądowego – prowadzimy negocjacje i uczestniczymy w mediacjach, jak również przed sądami wszystkich instancji.

Marcin Arasim – adwokat od podziału majątku

Warunkiem dokonania podziału majątku jest rozdzielność majątkowa. Powstaje ona z mocy prawa po orzeczeniu rozwodu. Niekiedy zachowanie jednego z małżonków, czy problemy na tle finansowym wymuszają konieczność uzyskania rozdzielności majątkowej jeszcze w trakcie trwania małżeństwa. Kancelaria Adwokacka Marcina Arasima oferuje pomoc prawną już na tym etapie. Naszym celem jest zabezpieczenie interesów finansowych naszego Klienta, tak by działania jego małżonka nie wywierały negatywnego wpływu na majątek wspólny.

Istnieją dwie możliwości podziału majątku wspólnego. Podział majątku, przy którym adwokat Marcin Arasim z Radomia wspiera swoich Klientów, może nastąpić w formie umowy między małżonkami lub w sprawie o podział majątku. Umowa o podział majątku może dojść do skutku tylko przy współdziałaniu obu stron. Jeżeli małżonkowie nie dojdą do porozumienia niezbędnym jest orzeczenie sądu. W tym trudnym i sformalizowanym postępowaniu niezbędne okazuje się często poszukiwanie składników majątku wspólnego oraz dokonanie rozliczenia nakładów z majątku wspólnego na majątek odrębny i z majątku odrębnego na majątek wspólny.

Doświadczenie zdobyte w szeregu takich postępowań pozwala nam na zabezpieczenie interesów naszych Klientów i na dokonanie podziału w sposób realizujący ich cele – zarówno przy zgodny podziale majątku, jak i dokonywanym w postępowaniu sądowym.