Adwokat Radom rozwód

Nikt nie zawiera małżeństwa oczekując, że zakończy się ono rozwodem i podziałem majątku.  Finał mający miejsce na sali sądowej bywa trudny merytorycznie i wyczerpujący emocjonalnie. Dla większości naszych klientów jest to pierwsze w życiu spotkanie z sądem. Lęk przed pytaniami o najbardziej prywatne sprawy czy obawa o przyszłość dzieci, o której decyduje sąd w sprawie rozwodowej bywają przytłaczające i paraliżujące.

Sprawy o rozwód również w Radomiu nie należą do rzadkości, dlatego warto zapewnić sobie wsparcie doświadczonego adwokata, który zadba o stosowne zabezpieczenie Państwa interesów w trakcie procesu o rozwód. W tym trudnym dla Państwa czasie profesjonalnie oceni sytuację i przygotuje najlepszą strategię – na sali sądowej i poza nią.

Marcin Arasim – adwokat od rozwodów w Radomiu

Pragniemy zwrócić Państwa uwagę na zakres wsparcia, które w sprawach rozwodowych zapewnia Kancelaria Adwokacka Adwokata Marcina Arasima. Znajomość prawa rodzinnego pozwala biegle prowadzić sprawy rozwodowe, w których Sąd rozstrzyga także o władzy rodzicielskiej nad dziećmi małżonków i alimentach. Kolejnym trudnym wyzwaniem jest zazwyczaj sprawa o podział majątku.

Rola adwokata w sprawach rozwodowych jest więc znacząca, zaś możliwość zaangażowania się prawnika daje stronie szansę stosownego zabezpieczenia jej prawnych i majątkowych interesów, a także wpłynąć na dalsze losy dzieci stron.

Sprawy rozwodowe Radom – zakres usług

Działania Kancelarii w sprawach o rozwód obejmują w szczególności:

  • udzielanie porad wyjaśniających przebieg, etapy i skutki postępowania w sprawach rozwodowych,
  • wsparcie w sporządzaniu pozwów o rozwód, odpowiedzi na pozew, wniosków o udzielenie zabezpieczenie alimentów,
  • reprezentowanie strony podczas rozpraw przed sądem, a także w mogących towarzyszyć sprawie mediacjach

W przypadku spraw o rozwód z ustalaniem, który z małżonków ponosi winę rozkładu pożycia zazwyczaj reprezentujemy klientów w trakcie całego postępowania. Dotyczy to również sprawy o podział majątku po rozwodzie.