Polityka prywatności

Jakie dane przetwarzamy?
Chodzi o dane osobowe, które są zapisywanych w plikach COOKIES.

Kto jest Administratorem Państwa danych?
Administratorem danych jest Marcin Arasim prowadzący działalność gospodarczą na podstawie wpisu do rejestru przedsiębiorców Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod firmą: Kancelaria Adwokacka Marcin Arasim, Wałowa 4 lok. 6, 26-600 Radom, NIP: 823 152 70 13, dalej jako: Kancelaria.
Administrator danych osobowych Serwisu, dba o bezpieczeństwo udostępnionych przez Użytkowników danych osobowych. Administrator przestrzega postanowień Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), a w szczególności wypełnia obowiązki z niego wynikające, a także umożliwia Użytkownikom wgląd do własnych danych, ich aktualizację lub usunięcia, a także prawo do wniesienia sprzeciwu w przypadkach określonych prawem.

W jakim celu chcemy przetwarzać Państwa dane?
Przetwarzanie danych umożliwia nam zwiększenie bezpieczeństwa usług świadczonych za pośrednictwem portalu. Przetwarzamy dane Użytkowników w celu umożliwienia im korzystania z serwisu;

Jak długo będziemy przetwarzać Państwa dane?
Dane przetwarzamy od momentu udzielenia zgody do chwili jej odwołania lub zgłoszenia żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych czy też żądania usunięcia przetwarzania danych osobowych przez ich właściciela

Czy możemy przekazywać dane?
Państwa dane będą przekazywane wyłącznie na żądanie podmiotów uprawnionych do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np. sądom, prokuraturze, Policji). Nie będą one przekazywane poza EOG ani udostępniane organizacjom międzynarodowym.

Do kogo można się zwrócić po dalsze informacje dotyczące przetwarzanych przez nas danych?
W przedmiocie wątpliwości dotyczących danych osobowych prosimy pisać do Inspektora Danych Osobowych Izby Adwokackiej w Radomiu na adres: Izba Adwokacka w Radomiu (ul. Młynarska 10, 26-600 Radom) z dopiskiem IODO lub drogą elektroniczną na adres ora.radom.adwokatura@home.pl

Jakie mają Państwo prawa w stosunku do swoich danych?
Posiadają Państwo prawo dostępu do swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo do wycofania zgody w każdym momencie, jednakże bez wpływu na zgodność z prawem danych już przetworzonych. Zgoda może zostać cofnięta również poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres mailowy: marcin.arasim@adwokatura.pl. za pośrednictwem adresu, którego żądanie dotyczy.

Jakie są podstawy prawne przetwarzania Państwa danych?
Kancelaria przetwarza Państwa dane na podstawie prawnej zgodnej z obowiązującymi przepisami. Podstawą prawną dla pomiarów statystycznych jest tzw. uzasadniony interes administratora zgodnie z art. 6 1 lit. F RODO.