Odszkodowania i zadośćuczynienie Radom

Prawo do rekompensaty za doznaną szkodę materialną, zdrowotną bądź osobistą stanowi formę zabezpieczenia przed negatywnymi konsekwencjami rozmaitych zdarzeń. Obrażenia doznane w wypadku niejednokrotnie odbijają się na wszystkich aspektach życia. Ból, utrata sprawności czy samodzielności, konieczność korzystania z leczenia i pomocy innych osób czy brak możliwości zarobkowania to nie wszystko… Leczenie, rehabilitacja, wymuszona zmiana sposobu funkcjonowania często wymagają poniesienia bardzo dużych kosztów i wielu wyrzeczeń. Stosowne zadośćuczynienie i odszkodowanie za wypadek pozwala na „odwrócenie” przynajmniej części tych skutków i zminimalizowanie cierpień.

Gdy nasi Klienci walczą o powrót do normalnego życia my walczymy z firmami ubezpieczeniowymi, których interesem jest zarabianie na sprzedaży ubezpieczeń – a nie na wypłacanie stosowanych odszkodowań.

Dochodzimy odszkodowań w Radomiu i na terenie całego kraju.

Bezpłatna konsultacja sprawy z adwokatem

Jeśli zastanawiasz się czy przysługuje Ci odszkodowanie to powinieneś wiedzieć, że konsultację w naszej Kancelarii Adwokackiej uzyskasz bezpłatnie. Adwokat przeanalizuje sprawę i ustali, czy możesz liczyć na odszkodowanie oraz jakie działania należy podjąć by jak najbardziej rekompensowało ono doznane szkody.

Adwokat od odszkodowań Radom: o co walczymy?

Obrażenia ciała w wypadku drogowym - odszkodowanie z OC sprawcy

Wypadek z winy innego uczestnika ruchu drogowego skutkujący uszkodzeniami ciała pozwala zgłosić roszczenie odszkodowawcze, potocznie nazywane odszkodowaniem z OC sprawcy. Nasza Kancelaria realizuje czynności prawne w procesie dochodzenia należności od ubezpieczycieli oraz Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego. Kancelaria Adwokacka dochodzi:
– zadośćuczynienia za krzywdę
– odszkodowania za straty majątkowe
– kosztów leczenia
– wynagrodzenia za opiekę sprawowaną przez bliskich i podmioty fachowe
– wyrównania utraconych dochodów
– renty z tytułu utraty możliwości uzyskiwania dochodów

Śmierć osoby bliskiej w wypadku drogowym - odszkodowanie z OC sprawcy

Gdy na skutek wypadku drogowego dochodzi do utraty bliskiej osoby również istnieje możliwość zgłoszenia roszczeń odszkodowawczych z OC sprawcy. W zawodowej praktyce adwokata Marcina Arasima wspieranie Klientów w dochodzeniu tego rodzaju odszkodowań odgrywa istotną rolę. W takiej sytuacji Kancelaria Adwokacka dochodzi:
– zadośćuczynienia za krzywdę
– odszkodowania za pogorszenie sytuacji życiowej i finansowej
– renty dla dzieci i małżonka
– zwrotu kosztów pogrzebu

Błąd medyczny – odszkodowanie z OC szpitala

Niewłaściwie postawiona diagnoza, nieprawidłowy rodzaj terapii czy nieprzestrzeganie standardów przy wykonywaniu zabiegu mogą skutkować negatywnymi konsekwencjami dla pacjenta. W takich sytuacjach prawem pacjenta jest uzyskanie odszkodowanie za błąd medyczny. Kancelaria Adwokacka dochodzi:
– zadośćuczynienia za krzywdę
– odszkodowania za straty majątkowe
– kosztów leczenia
– wynagrodzenia za opiekę sprawowaną przez bliskich i podmioty fachowe
– wyrównania utraconych dochodów
– renty z tytułu utraty możliwości uzyskiwania dochodów

Wypadek w gospodarstwie rolnym – odszkodowanie z OC rolnika

Konieczność obsługi maszyn i sprzętu, specyfika pracy oraz błędy ludzkie to częste przyczyny nieszczęśliwych zdarzeń w gospodarstwach rolnych i w pracy. Kancelaria adwokata Marcina Arasima realizuje przewidziane prawem czynności w procesie ubiegania się o odszkodowania za tego typu wypadki.
– zadośćuczynienia za krzywdę
– odszkodowania za straty majątkowe
– wyrównania utraconych dochodów
– renty z tytułu utraty możliwości uzyskiwania dochodów