Rozwód – alimenty na dziecko w trakcie sprawy o rozwód

Rozwód 25 października, 2023

Jeśli rozwodzący się małżonkowie mają potomstwo, sąd w postępowaniu ma obowiązek podjąć decyzje dotyczące małoletnich dzieci stron. Jedną z nich są alimenty na dziecko. W tym artykule tłumaczymy, jak uzyskać je już w trakcie trwania sprawy rozwodowej i jak sporządzić wniosek o zabezpieczenie świadczenia podczas rozwodu. Jeśli zastanawiasz się, czy możesz otrzymywać środki na dzieci jeszcze przed wydaniem orzeczenia przez sąd, ten artykuł jest dla Ciebie. Życzymy owocnej lektury.

Czym są alimenty na dziecko?

Zanim przejdziemy do odpowiedzi na pytanie o to, jak uzyskać alimenty na dziecko w trakcie sprawy o rozwód, warto najpierw zapoznać się z ich dokładną definicją. Alimenty to świadczenie pieniężne, które jeden z rodziców, zobowiązany do alimentacji, musi płacić na rzecz uprawnionego dziecka. Środki te przeznacza się na pokrycie kosztów utrzymania i wychowania dziecka, w tym na zakup wyżywienia, odzieży, obuwia, opłacanie nauki, leczenia, a także zaspokajanie potrzeb kulturalnych.

Obowiązek alimentacyjny rodziców wobec dziecka wynika z art. 133 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Istnieje do czasu, gdy potomek jest w stanie utrzymać się samodzielnie – nie ma górnej granicy, po której osiągnięciu potomek nie może otrzymywać środków. Alimenty najczęściej zasądzane są w trakcie rozwodu, a ich wysokość ustala sąd, biorąc pod uwagę następujące czynniki:

– usprawiedliwione potrzeby uprawnionego,

– majątkowe i zarobkowe możliwości zobowiązanego,

– zakres osobistych starań o wychowanie dziecka przez każdego z rodziców.

Co z alimentami w trakcie sprawy rozwodowej?

Warto wiedzieć, że już w toku postępowania istnieje możliwość uzyskania świadczenia na dziecko przez rodzica sprawującego nad nim opiekę. Zabezpieczenie alimentów – bo o oto właśnie chodzi – polega na zobowiązaniu już w trakcie sprawy o rozwód rodzica do zapłaty na rzecz dziecka sumy pieniężnej określonej przez sąd. Oznacza to, że jeden z rodziców płaci co miesiąc do rąk drugiego konkretną kwotę na dziecko przez czas trwania sprawy rozwodowej. Celem jest bezzwłoczne dostarczanie małoletniemu środków utrzymania.

Wniosek o udzielenie zabezpieczenia

Warto jednak wiedzieć, że sąd nie zabezpieczy takiego roszczenia z urzędu. Rozwodzący się rodzic, który sprawuje opiekę nad małoletnim, musi złożyć w imieniu dziecka wniosek o zabezpieczenie alimentów w trakcie rozwodu, w którym uprawdopodobni istnienie obowiązku alimentacyjnego. Stosowny wniosek może być zawarty już w pierwszym piśmie procesowym, a więc w pozwie rozwodowym, w trakcie sprawy o rozwód przed sądem pierwszej lub drugiej instancji, a nawet przed wniesieniem samego powództwa.

Zatem odpowiedź na pytanie o treści: czy mogę otrzymywać alimenty w trakcie sprawy rozwodowej, brzmi – tak, jednak pod warunkiem, że sąd przychyli się do złożonego wniosku. Tego rodzaju pismo procesowe powinno być kompletne i zawierać m.in.: oznaczenie sądu, do którego jest kierowane, a także:

– dane osobowe stron,

– sygnaturę sprawy, jeśli został już nadany jej bieg,

– wartość alimentów na dziecko, o które składany jest wniosek,

– wskazanie sposobu zabezpieczenia roszczenia,

– wskazanie faktów oraz dowodów, na podstawie których wnioskodawca domaga się zabezpieczenia świadczeń.

Z zabezpieczeniem do komornika

Rozstrzygnięcie wniosku o zabezpieczenie alimentów w trakcie sprawy rozwodowej następuje poprzez wydanie przez sąd postanowienia. Sąd z urzędu doręcza je obu stronom. Istnieje możliwość jego zaskarżenia. Postanowienie zaopatrzone w klauzulę wykonalności pozwala na prowadzenie egzekucji kwoty w nim orzeczonej – komornik będzie „ściągał” z zobowiązanego rodzica pieniądze na dziecko na wniosek złożony przez drugiego rodzica. Może to dotyczyć w szczególności wynagrodzenia za pracę czy środków na rachunkach bankowych. W ten sposób alimenty dla dziecka są zabezpieczone w trakcie rozwodu, jeszcze zanim zakończy się postępowanie i zapadnie wyrok rozwiązujący małżeństwo.

Zabezpieczenie alimentów na dziecko w trakcie sprawy rozwodowej – wsparcie adwokata

Prawo rodzinne, w tym przepisy dotyczące obowiązku alimentacyjnego, stanowi skomplikowaną materię. Wiele osób nie zdaje sobie sprawy z tego, że mogą otrzymywać alimenty na dzieci w trakcie sprawy rozwodowej. Z tego względu, wniosek o zabezpieczenie roszczenia nie jest składany każdorazowo, choć zgodnie z prawem, zapewnienie środków do życia małoletniemu dziecku powinno nastąpić niezwłocznie. W przypadku zamiaru skorzystania z takiej możliwości w postępowaniu o rozwód zapewniamy niezbędną pomoc prawną, obejmującą wsparcie przy tworzeniu wniosków i pism procesowych, udzielanie bieżących porad oraz reprezentowanie strony zgłaszającej roszczenie alimentacyjne na małoletnie dziecko. Działając zgodnie z obowiązującym prawem, pomagamy Klientom w odpowiednim zabezpieczeniu ich prawnego oraz majątkowego interesu.