Rozwód i podział majątku – na tej samej sprawie? A jeśli nie, to co pierwsze?

Rozwód 6 listopada, 2023

Decyzja o formalnym rozwiązaniu pożycia małżeńskiego powoduje określone skutki prawne. Jednym z nich jest ustanie wspólności majątkowej i związane z nim rozdzielenie dobytku pomiędzy oboje małżonków. Wiele osób zastanawia się, czy możliwy jest rozwód i podział majątku na jednej rozprawie. Dowiedz się, co mówi o tym prawo i sprawdź jakie stanowisko dotyczące podziału majątku przy rozwodzie sądy przyjmują w praktyce.

Czym różni się rozdzielność majątkowa od sprawy o podział majątku?

Sprawa o rozwód i sprawa o podział majątku to formalnie dwa odrębne postępowania. Zacznijmy od tego, że by dokonać podziału, najpierw musi powstać rozdzielność majątkowa. Jeszcze przed rozwodem powstaje ona:

  • – na skutek umowy zawartej w formie aktu notarialnego przez małżonków albo

  • – na skutek wyroku w sprawie o ustanowienie rozdzielności majątkowej.

Wyrok rozwodowy również rodzi skutek w postaci rozdzielności majątkowej. A czy jest możliwy podział majątku w sprawie o rozwód?

Tak, ale… Jak stanowi przepis – na wniosek jednego z małżonków sąd może w wyroku orzekającym rozwód dokonać podziału majątku wspólnego, jeżeli przeprowadzenie tego podziału nie spowoduje nadmiernej zwłoki w postępowaniu.

Co to oznacza w praktyce? Sąd w sprawie o rozwód decyduje się na dokonanie podziału majątku w zasadzie tylko wtedy, gdy małżonkowie nie tylko właściwie przygotują wniosek o podział, ale przede wszystkim ustalą zgodne stanowisko co do rozdziału – skład dobytku wspólnego, jego wartość i sposób dokonania działu.

Jeśli pomiędzy małżonkami nie ma sporu, a podział nie rodzi komplikacji, możliwe jest rozstrzygnięcie wszystkiego nawet na jednej rozprawie.

Podział majątku przy rozwodzie – jak w praktyce wygląda orzecznictwo?

Z powyższego jednoznacznie wynika, że sąd w żadnym przypadku nie jest zobligowany, by orzekać rozwód z podziałem majątku. Dotyczy to również sytuacji, w której małżonkowie są w pełni zgodni co do tego, jak ów majątek ma zostać rozdzielony. W praktyce sądy korzystają z tego uprawnienia niezmiernie rzadko, a podział majątku przy rozwodzie przeprowadzany jest raczej rzadko. Warto dodać, że sąd za każdym razem bada, czy włączenie tej kwestii do rozprawy rozwodowej nie spowoduje zwłoki.

W sytuacji, gdy sąd odmówi dzielenia dobytku w postępowaniu rozwodowym, małżonkowie muszą złożyć do Sądu Rejonowego odrębny wniosek dotyczący rozdziału zgromadzonych wspólnie aktywów. Jeśli pomiędzy byłą żoną a mężem panuje zgoda w tej kwestii, zamiast sprawy sądowej, podział majątku po rozwodzie można przeprowadzić w formie umowy notarialnej.

Rozwód z podziałem majątku – warto skorzystać z pomocy

Właściwe przygotowanie do rozprawy (w szczególności w zakresie dokumentów) i precyzyjne ustalenie zgodnego stanowiska jest zatem kluczowe. Kancelaria Adwokacka służy pomocą zarówno w negocjacjach dotyczących sposoby podziału, jak i prowadzeniu postępowania przed Sądem. Pomożemy Ci przejść przez rozwód i podział majątku, bez względu na to, czy chcesz, by obie te kwestie rozstrzygnięte zostały na jednej rozprawie, czy w osobnych postępowaniach.