Rozwód – sprawa w sądzie czy może u notariusza?

Rozwód 9 października, 2023

Czy małżonek może nie dać rozwodu? Papiery rozwodowe podpisuje się u notariusza czy w sądzie? Dość często odpowiadamy naszym klientom na te właśnie pytania. Ten wpis rozwieje wątpliwości.

Rozwód u notariusza czy w sądzie?

Nie ma innej drogi do uzyskania rozwodu niż sprawa o rozwód w sądzie. Ani umowa małżonków, ani akt notarialny nie może zastąpić wyroku rozwiązującego małżeństwo przez rozwód wydanego przez sąd w postępowaniu o rozwód. Tak jest nawet wtedy, kiedy małżonkowie są zgodni i oboje chcą rozwodu.

Natomiast brak zgody małżonka na rozwód nie oznacza, że rozwodu nie będzie. Niewyrażenie zgody na rozwód niesie za sobą konsekwencję, jaką jest rozwód z orzekaniem o winie.

Dlaczego? Ponieważ sąd może nie udzielić rozwodu, jeżeli żąda go małżonek wyłącznie winny rozkładu pożycia, chyba że drugi małżonek wyrazi zgodę na rozwód albo że odmowa jego zgody na rozwód jest sprzeczna z zasadami współżycia społecznego.

A zatem przy braku zgody na rozwód sąd zobligowany jest do ustalania, które z małżonków ponosi winę. Nie przesądza to jednak wyniku sprawy – tego czy rozwód będzie orzeczony czy nie.