Sprawa rozwodowa – zdrada i przebaczenie a rozwód

Rozwód 5 lutego, 2024

Wybaczenie zdrady w kontekście sprawy o rozwód jest tematem często poruszanym, gdyż zdrada małżeńska jest jedną z głównych przyczyn rozpadu małżeństwa. Zranione uczucia, gniew i utrata zaufania prowadzą zazwyczaj do decyzji o zakończeniu związku, często z orzekaniem o winie partnera. Jednakże, czasami emocje opadają, a małżonkowie decydują się na próbę naprawy związku, wybaczając sobie błędy. Po latach w małżeństwie może pojawić się jednak nowy kryzys, który prowadzi do wniesienia sprawy rozwodowej przed sąd.

Czy w takiej sytuacji zdrada, którą wybaczyło się wcześniej, będzie miała wpływ na ostateczną decyzję sądu w zakresie ustalenia winy w sprawie rozwodowej?

Zdrada a rozwód – co w przypadku wybaczenia?

Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem w sprawach o rozwód przebaczenie to akt życzliwości emocjonalnej, w którym zapomina się o doznanej krzywdzie i urazie. Jednakże, samo przebaczenie nie prowadzi automatycznie do unieważnienia przyczyny rozkładu małżeństwa. Sąd Najwyższy wskazał, że przebaczenie obrazy lub brutalności małżonkowi wymaga wykazania poprawy oraz analizy, czy ponowne urazy nie przyczyniły się do rozpadu związku. Przebaczenie nie oznacza, że krzywda stała się całkowicie nieistotna (wyrok SN z 8.12.1951 r., sygn. akt C 259/51).

Przebaczenie i co w przypadku ponownej zdrady?

Tym samym, w sprawie rozwodowej, pomimo wybaczenia, zdrada może nadal być brana pod uwagę, jeśli ponowne urazy przyczyniły się do rozpadu małżeństwa.
Inną sytuacją jest, gdy małżonek dopuścił się niewierności kilkanaście lat przed wniesieniem pozwu rozwodowego przez drugiego małżonka, który był świadomy zdrady ale kontynuował życie małżeńskie. Sąd Najwyższy wielokrotnie podkreślał, że czyny, które zostały przebaczone, powinny być zawsze analizowane pod kątem ich rzeczywistego wpływu na rozpad małżeństwa.

Czy wybaczona zdrada może mieć wpływ na wynik sprawy rozwodowej?

Warto za Sądem Najwyższym zaznaczyć, iż faktyczne skutki przebaczenia nie oznaczają, że wybaczone błędy nigdy więcej nie mogą mieć wpływu na przyszłe rozstanie. Trzeba mieć na uwadze, że wybaczenie zdrady powinno nastąpić tylko wtedy, gdy druga strona rzeczywiście poprawi swoje zachowanie. W przypadku zaś ponownego uchybienia tego samego lub innego rodzaju małżonek może powoływać się na krzywdy już wybaczone. Z samego faktu przebaczenia nie wynika jeszcze, jakoby w żadnym razie przebaczone uchybienia nie mogły się już w rozumieniu art. 56 § 1 KRO przyczyniać do późniejszego rozkładu.

By mieć pewność jak zdrada wpłynie na wynik sprawy rozwodowej z orzekaniem o winie warto zwrócić się do adwokata, który udzieli fachowej porady prawnej. Kancelaria Adwokacka Arasim (Radom) specjalizuje się w takich postępowaniach.