Alimenty na dziecko – wszystko na ich temat

Alimenty 6 listopada, 2023

Obowiązek zapewnienia dziecku środków utrzymania dotyczy rodziców niezależnie od tego, czy pozostają ze sobą w związku małżeńskim, czy żyją oddzielnie. Dowiedz się, ile mogą wynosić alimenty na dziecko małoletnie lub dorosłe, do kiedy obowiązek alimentacyjny pozostaje w mocy oraz ile procent z wynagrodzenia dłużnika alimentacyjnego może potrącić komornik. Zapraszamy do zapoznania się z poradnikiem dotyczącym alimentacji.

Obowiązek alimentacyjny rodziców

Uprawnienie do alimentacji przysługuje nie tylko małoletniemu, ale również dorosłemu dziecku, zaś obowiązek alimentacyjny spoczywa na rodzicach. Obowiązek alimentacji istnieje, gdy dziecko nie jest w stanie utrzymać się samodzielnie – nie ma możliwości samodzielnego pokrycia swoich usprawiedliwionych potrzeb życiowych, takich jak m.in.:

  • – wyżywienie, odzież i obuwie,

  • – wydatki na edukację,

  • – koszty leczenia, wypoczynku i rekreacji

  • – koszty mieszkania, transportu oraz opieki,

a także innych, uzasadnionych potrzeb egzystencjalnych.

Alimenty na dziecko – ile wynoszą?

W Polsce nie ma przepisów, które regulowałyby zarówno minimalną, jak i maksymalną wysokość alimentacji. To, ile wynoszą przyznane podczas rozprawy alimenty na dziecko, każdorazowo ustalane jest przez sąd w zależności od usprawiedliwionych potrzeb dziecka oraz możliwości zarobkowych i sytuacji majątkowej rodzica, od którego żąda się świadczenia. Oczywiście możliwe jest także zawarcie stosownej umowy, w której strony same ustalą, ile powinna wynosić miesięczna kwota wsparcia i do kiedy w danym miesiącu ma zostać uregulowana.

Do kiedy można pobierać alimenty na dziecko?

Ogólna zasada mówi, że obowiązek alimentacyjny istnieje tak długo, jak długo potomek nie jest w stanie samodzielnie się utrzymać. W praktyce oznacza to, że można pobierać również alimenty na dorosłe dziecko do momentu, w którym osiągnie ono zdolność samodzielnego pokrywania kosztów własnego utrzymania. Podobnie jak w przypadku maksymalnej wysokości, również w kwestii tego, do kiedy można pobierać pieniądze, ustawodawca nie określił konkretnej górnej granicy.

Egzekucja zaległych alimentów na dziecko – ile procent z wynagrodzenia za pracę?

Masz do spłaty zaległe alimenty na dziecko i zastanawiasz się, ile procent z wynagrodzenia za pracę może zająć Ci komornik? Limit potrąceń alimentacyjnych wynosi 60% dochodu netto – po odliczeniu składek na ubezpieczenia społeczne i zaliczki na podatek dochodowy. Warto dodać, że w przypadku długów alimentacyjnych nie obowiązuje kwota wolna od potrąceń, wynosząca 75 procent minimalnego wynagrodzenia brutto.

Natomiast w razie prowadzenia egzekucji świadczeń alimentacyjnych znajdujące się na rachunku bankowym wierzytelności podlegają egzekucji w pełnej wysokości. 

Sprawdź – Adwokat Radom rozwody

Alimenty a świadczenie 500+

Świadczenie wychowawcze 500+ w żaden sposób nie ogranicza obowiązku alimentacyjnego. Oznacza to, że alimenty w ustalonej wysokości należą się niezależnie od tego, że rodzic otrzymuje na dziecko świadczenie 500+.

Potrzebujesz pomocy w sprawie alimentacyjnej?

Po przeczytaniu tego artykułu znasz już odpowiedzi na pytania o to, ile mogą wynosić alimenty na dziecko i do kiedy rodzic ma obowiązek je płacić. Wyjaśniliśmy również kwestie związane z pobieraniem świadczenia 500+ oraz tego, ile procent z wynagrodzenia dłużnika alimentacyjnego może zająć komornik. Pamiętaj, że sprawy alimentacyjne mają złożony charakter i wymagają szczegółowego przygotowania oraz znajomości przepisów. Dlatego zachęcamy do współpracy z naszą Kancelarią, która świadczy Klientom niezbędną pomoc prawną, w pełni angażując się w postępowania dotyczące obowiązku alimentacyjnego.

Sprawdź jak podwyższyć wysokość alimentów.